Αναζήτηση

Κατηγορίες

Τελευταία Προϊόντα

ΣύνδεσηΜήνυμα: Δεν δέχεστε cookies που είναι απαιτούμενα για την λειτουργία του Ιστοχώρου.Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του Browser σας για την αποδοχή cookies.

Ιατρική Φυσιολογία (11η έκδοση)

Συγγραφέας: ARTHUR C. GUYTON, JOHN E. HALL

Επιμέλεια:

Γιώργος Ανωγειανάκις , Άγγελος Μ. Ευαγγέλου

Εκδότης:

ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε.

ISBN:

978-960-394-513-0

Έτος έκδοσης:

2008

Σελίδες:

1273

Διαστάσεις:

21x28

Διαθεσιμότητα:

not-available.png

Περιγραφή

Περιεχόμενα

Μέρος Ι
Εισαγωγή στη φυσιολογία:
το κύτταρο και η γενική φυσιολογία

Κεφάλαιο 1
Η λειτουργική οργάνωση του ανθρωπίνου σώματος και η ρύθμιση του «εσωτερικού περιβάλλοντος»

Τα κύτταρα ως έμβιες μονάδες του οργανισμού
Εξωκυττάριο υγρό - Το εσωτερικό περιβάλλον
«Ομοιοστατικοί» μηχανισμοί των κύριων λειτουργικών συστημάτων
Ομοιοστασία
Σύστημα μεταφοράς και ανάμειξης του
εξωκυτταρίου υγρού - το κυκλοφορικό σύστημα
Προέλευση των θρεπτικών ουσιών στο
εξωκυττάριο υγρό
Αποβολή των τελικών προϊόντων του μεταβολισμού
Ρύθμιση των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού
Αναπαραγωγή
Ρυθμιστικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού
Παραδείγματα μηχανισμών ελέγχου
Χαρακτηριστικά των ρυθμιστικών συστημάτων
Περίληψη—Ο αυτοματισμός του οργανισμού

Κεφάλαιο
Το κύτταρο και οι λειτουργίες του

Η οργάνωση του κυττάρου
Η φυσική δομή του κυττάρου
Οι μεμβρανικές δομές του κυττάρου
Το κυτταρόπλασμα και τα οργανύλλιά του
Ο πυρήνας
Σύγκριση του ζωϊκού κυττάρου με
τις προκυτταρικές μορφές της ζωής
Τα λειτουργικά συστήματα του κυττάρου
Κυτταρική απορρόφηση - Ενδοκυττάρωση
Η πέψη ξένων ουσιών που εισέρχονται
στο κύτταρο με πινοκύτωση και
φαγοκυττάρωση – Η λειτουργία
των λυσοσωματίων
Η σύνθεση και ο σχηματισμός κυτταρικών
δομών από το ενδοπλασματικό δίκτυο
και τη συσκευή του Golgi
Η παραγωγή ενέργειας από τις θρεπτικές ουσίες -
Η λειτουργία των μιτοχονδρίων
Η αμοιβαδοειδής κίνηση των κυττάρων

Κεφάλαιο 3
Ο γενετικός έλεγχος της πρωτεϊνικής σύνθεσης, της κυτταρικής λειτουργίας και της αναπαραγωγής του κυττάρου

Τα γονίδια του πυρήνα του κυττάρου
Ο γενετικός κώδικας (Genetic Code)
Ο Κώδικας DNA στον πυρήνα του κυττάρου μεταφέρεται σε κώδικα RNA στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου - η διεργασία της μεταγραφής
Η συναρμολόγηση του μορίου του RΝΑ από ενεργοποιημένα νουκλεοτίδια, με τη χρησιμοποίηση της αλυσίδας του DΝΑ ως εκμαγείου - Η διεργασία της «Μεταγραφής»
RΝΑ αγγελιοφόρος - Τα «κωδίκια» («Codons»)
RΝΑ μεταφορέας - Τα αντικωδίκια (Anticodons)
Ριβοσωματιακό RNA
Η σύνθεση πρωτεϊνών στα ριβοσωμάτια -
Η διεργασία της Μετάφρασης»
Σύνθεση άλλων ουσιών μέσα στο κύτταρο
Έλεγχος της λειτουργίας των γονιδίων και της βιοχημικής δραστηριότητας στα κύτταρα
Γενετική ρύθμιση
Ο έλεγχος της ενδοκυτταρικής λειτουργίας
με τη ρύθμιση των ενζύμων
Το σύστημα DNA ελέγχει επίσης την
αναπαραγωγή του κυττάρου
Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων αρχίζει
με τον αναδιπλασιασμό του DNA
Τα χρωματοσώματα και ο αναδιπλασιασμός τους
Κυτταρική μίτωση
Έλεγχος της αύξησης και αναπαραγωγής
των κυττάρων
Διαφοροποίηση του κυττάρου
Aπόπτωση—Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος
Καρκίνος

Μέρος ΙΙ
Η φυσιολογία της κυτταρικής
μεμβράνης, των νεύρων και των μυών

Κεφάλαιο 4
Διακίνηση ιόντων και μορίων
μέσα από την κυτταρική μεμβράνη

Ο λιπιδιακός φραγμός και οι μεταφορικές πρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης
Διάχυση
Διάχυση μέσα από την κυτταρική μεμβράνη
Διάχυση μέσα από πρωτεϊνικούς διαύλους - Ο μηχανισμός των «πυλών»
Διευκολυνόμενη διάχυση
Οι παράγοντες που επηρεάζουν
τον καθαρό ρυθμό της διάχυσης
Ώσμωση μέσα από μεμβράνες
που παρουσιάζουν εκλεκτική διαπερατότητα-«Καθαρή διάχυση» νερού
«Ενεργητική μεταφορά» ουσιών διαμέσου των μεμβρανών
Πρωτογενής ενεργητική μεταφορά
Δευτερογενής ενεργητική μεταφορά -
Συμμεταφορά και αντιμεταφορά
Ενεργητική μεταφορά
διαμέσου κυτταρικών σχηματισμών

Κεφάλαιο 5
Δυναμικά μεμβράνης και δυναμικά δράσης

Στοιχειώδης φυσική των δυναμικών της
κυτταρικής μεμβράνης
Δυναμικά της μεμβράνης που προκαλούνται
με διάχυση
Μέτρηση του δυναμικού της μεμβράνης
Δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης
του νευράξονα
Η προέλευση του φυσιολογικού δυναμικού
ηρεμίας της μεμβράνης
Δυναμικό δράσης της νευρικής ίνας
Τασεοεξαρτώμενοι δίαυλοι νατρίου
και καλίου
Περίληψη των γεγονότων που προκαλούν το δυναμικό δράσης
Ρόλος άλλων ιόντων κατά τη διάρκεια του
δυναμικού δράσης
Έναρξη του δυναμικού δράσης
Αγωγή του δυναμικού δράσης
Αποκατάσταση της κλίσης της συγκέντρωσης
των ιόντων νατρίου και καλίου μετά την ολοκλήρωση του δυναμικού δράσης -
Η σημασία του ενεργειακού μεταβολισμού
Η εμφάνιση «οροπεδίου» σε ορισμένα
δυναμικά δράσης
Ρυθμικότητα ορισμένων διεγέρσιμων ιστών—επαναλαμβανόμενη εκφόρτιση
Οι ιδιαιτερότητες της μετάδοσης της ώσης
στις νευρικές οδούς
Διέγερση - διεργασία έκλυσης του δυναμικού δράσης
Η «ανερέθιστη περίοδος» μετά από το δυναμικό δράσης, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν είναι δυνατή η πρόκληση διέγερσης
Η αναστολή της διεγερσιμότητας - «Σταθεροποιητές» και τοπικά αναισθητικά
Καταγραφή δυναμικών της μεμβράνης
και δυναμικών δράσης

Κεφάλαιο 6
Η συστολή των σκελετικών μυών

Δομή και λειτουργία των σκελετικών μυών
Μυϊκές ίνες σκελετικών μυών
Ο γενικός μηχανισμός της μυϊκής συστολής
Ο μοριακός μηχανισμός της μυϊκής συστολής
Τα μοριακά χαρακτηριστικά
των νηματίων της συστολής
Επίδραση της αλληλοεπικάλυψης των νηματίων ακτίνης και μυοσίνης στην τάση που
αναπτύσσεται από τον συστελλόμενο μυ
Η σχέση της ταχύτητας συστολής
προς το φορτίο
Ενεργειακή εικόνα της μυϊκής συστολής
Παραγωγή έργου κατά τη μυϊκή συστολή
Πηγές ενέργειας για τη μυϊκή συστολή
Τα χαρακτηριστικά της συστολής ολόκληρου
του μυός
Η μηχανική της συστολής των σκελετικών
μυών
Αναδιαμόρφωση του μυός και προσαρμογή
στις λειτουργικές του απαιτήσεις
Νεκρική ακαμψία

Κεφάλαιο 7
Διέγερση των σκελετικών μυών:
Νευρομυϊκή διαβίβαση και σύζευξη
διέγερσης - συστολής

Μετάδοση των ερεθισμάτων από τους
νευρώνες στις σκελετικές μυϊκές ίνες: νευρομυϊκή σύναψη
Έκκριση ακετυλοχολίνης από τις νευρικές
απολήξεις
Δυναμικό δράσης του μυός
Επέκταση του δυναμικού δράσης
στο εσωτερικό της μυϊκής ίνας με το
σύστημα των εγκάρσιων σωληναρίων
Ζεύξη διέγερσης - συστολής
Σύστημα εγκάρσιων σωληναρίων -
σαρκοπλασματικού δικτύου
Απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου από
το σαρκοπλασματικό δίκτυο

Κεφάλαιο 8
Συστολή και διέγερση των λείων μυών

Συστολή των λείων μυών
Τύποι λείων μυών
Ο μηχανισμός συστολής των λείων μυών
Ρύθμιση της συστολής από τα ιόντα
ασβεστίου
Νευρικός και ορμονικός έλεγχος της
συστολής των λείων μυών
Οι νευρομυϊκές συνάψεις στους λείους μυς
Δυναμικά της μεμβράνης και δυναμικά
δράσης των λείων μυών
Η επίδραση τοπικών ιστικών και ορμονικών παραγόντων στην πρόκληση της χωρίς
δυναμικό δράσης συστολής των
λείων μυών
Προέλευση των ιόντων ασβεστίου που
προκαλούν τη συστολή:
(1) από την κυτταρική μεμβράνη και
(2) από το σαρκοπλασματικό δίκτυο

Μέρος ΙΙΙ
Η καρδιά

Κεφάλαιο 9
Μυοκάρδιο. Η αντλητική λειτουργία της καρδιάς και λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων

Φυσιολογία του μυοκαρδίου
Φυσιολογική ανατομία του μυοκαρδίου
Δυναμικά δράσης του μυοκαρδίου
Ο καρδιακός παλμός
Συστολή και χάλαση
Σχέση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος
με τον καρδιακό παλμό
Λειτουργία των κόλπων ως τροφοδότριας
αντλίας
Λειτουργία των κοιλιών ως αντλιών
Λειτουργία των βαλβίδων
Καμπύλη της αορτικής πίεσης
Σχέση των ήχων της καρδιάς
με την αντλητική της λειτουργία
Το έργο της καρδιάς
Η γραφική ανάλυση της αντλητικής
λειτουργίας των κοιλιών
Χημική ενέργεια για τη συστολή της καρδιάς:
Η κατανάλωση οξυγόνου από την καρδιά
Η ρύθμιση της αντλητικής λειτουργίας
της καρδιάς
Ενδογενής ρύθμιση της αντλητικής
λειτουργίας της καρδιάς-μηχανισμός
Frank-Starling
Η ρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας
από τα συμπαθητικά
και παρασυμπαθητικά νεύρα
Η επίδραση των ιόντων καλίου και ασβεστίου
στη λειτουργία της καρδιάς
Επίδραση της θερμοκρασίας στην καρδιά
Η αύξηση του φορτίου της αρτηριακής
πίεσης (μέχρι ενός ορίου) δεν προκαλεί
μείωση της καρδιακής παροχής

Κεφάλαιο 10
Ρυθμική διέγερση της καρδιάς

Το ειδικό σύστημα διέγερσης και αγωγής
στην καρδιά
Φλεβόκομβος
Διακομβικές οδοί και αγωγή
της διέγερσης από τους κόλπους
Κολποκοιλιακός κόμβος (A-V)
και η καθυστέρηση αγωγής της διέγερσης
από τους κόλπους στις κοιλίες
Ταχεία αγωγή στο κοιλιακό σύστημα Purkinje
Αγωγή της καρδιακής διέγερσης
στο μυοκάρδιο των κοιλιών
Περίληψη της μεταβίβασης της καρδιακής
διέγερσης στην καρδιά
Ρύθμιση της διέγερσης και αγωγής
της διέγερσης στην καρδιά
Ο φλεβόκομβος ως βηματοδότης
της καρδιάς
Ρόλος του συστήματος Purkinje για τη σύγχρονη συστολή του μυοκαρδίου
των κοιλιών
έλεγχος του καρδιακού ρυθμού και της
αγωγής του ερεθίσματος από τα καρδιακά
νεύρα: τα συμπαθητικά και παρασυμπαθητικά
νεύρα

Κεφάλαιο 11
Το φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα

Τα χαρακτηριστικά του φυσιολογικού ΗΚΓ
Επάρματα εκπόλωσης και επαναπόλωσης
Σχέση της κολπικής και της κοιλιακής
συστολής με τα επάρματα του ΗΚΓ
Βαθμονόμηση του ΗΚΓ ως προς την
ηλεκτρική τάση και τον χρόνο
Μέθοδοι καταγραφής του ΗΚΓ
Ηλεκτροκαρδιογράφος με γραφίδα
Ροή ηλεκτρικού ρεύματος γύρω από την καρδιά κατά τη διάρκεια του καρδιακού παλμού
Καταγραφή ηλεκτρικών δυναμικών από την
μερικώς εκπολωμένη μάζα του
μυοκαρδιακού συγκυτίου
Ροή ηλεκτρικών ρευμάτων στον θώρακα,
γύρω από την καρδιά
Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές
Οι τρεις διπολικές απαγωγές των άκρων
Προκάρδιες απαγωγές
Ενισχυμένες μονοπολικές απαγωγές
των άκρων

Κεφάλαιο 12
Η ηλεκτροκαρδιογραφική ερμηνεία των διαταραχών του μυοκαρδίου και της στεφανιαίας κυκλοφορίας: Η ανυσματική ανάλυση του ΗΚΓ

Αρχές της ανυσματικής ανάλυσης του ΗΚΓ
Ανυσματική παράσταση των ηλεκτρικών
δυναμικών
Ένδειξη της κατεύθυνσης του ανύσματος
σε μοίρες
Άξονας των διπολικών και μονοπολικών
απαγωγών των άκρων
Ανυσματική ανάλυση των δυναμικών που καταγράφονται με τις διάφορες
απαγωγές
Ανυσματική ανάλυση του φυσιολογικού ΗΚΓ
Τα ανύσματα που αναπτύσσονται στις
διαδοχικές φάσεις, κατά την εκπόλωση
των κοιλιών - Το σύμπλεγμα QRS
Το ΗΚΓ κατά την επαναπόλωση –
Το έπαρμα Τ
Η εκπόλωση των κόλπων – Το έπαρμα Ρ
Το ανυσματοκαρδιογράφημα
Μέσος ηλεκτρικός άξονας του κοιλιακού QRS
Προσδιορισμός του ηλεκτρικού άξονα
από το ΗΚΓ των κλασικών απαγωγών
Παθολογικές καταστάσεις των κοιλιών που προκαλούν απόκλιση του άξονα
Καταστάσεις που προκαλούν ανώμαλες
ηλεκτρικές τάσεις στο σύμπλεγμα QRS
Αυξημένο ηλεκτρικό δυναμικό στις κλασικές διπολικές απαγωγές των άκρων
Ελαττωμένο ηλεκτρικό δυναμικό του ΗΚΓ
Παρατεταμένες και παράδοξες μορφές του συμπλέγματος QRS
Παρατεταμένο σύμπλεγμα QRS από
υπερτροφία ή διάταση της καρδιάς
Παρατεταμένο σύμπλεγμα QRS από
αποκλεισμό του συστήματος Purkinje
Καταστάσεις που προκαλούν παράδοξα
συμπλέγματα QRS
Ρεύμα βλάβης
Επίδραση του ρεύματος βλάβης στο
σύμπλεγμα QRS
Σημείο J – μηδενικό δυναμικό αναφοράς
για την ανάλυση του ρεύματος βλάβης
Η ισχαιμία του μυοκαρδίου ως αιτία δημιουργίας ρεύματος βλάβης
Διαταραχές του κύματος Τ
Η επίδραση της βραδείας αγωγής του
κύματος εκπόλωσης στο κύμα Τ
Η συντομευμένη εκπόλωση σε τμήματα του μυοκαρδίου των κοιλιών, ως αίτιο
ανωμαλιών του κύματος Τ

Κεφάλαιο 13
Οι καρδιακές αρρυθμίες και η ηλεκτροκαρδιογραφική τους ερμηνεία

Ο παθολογικός φλεβοκομβικός ρυθμός
Ταχυκαρδιά
Βραδυκαρδιά
Φλεβοκομβική αρρυθμία
Παθολογικοί ρυθμοί που οφείλονται σε
αποκλεισμό της αγωγής της διέγερσης
στις οδούς του ερεθισματαγωγού
συστήματος της καρδιάς
Φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός
Κολποκοιλιακός αποκλεισμός
Μερικός κολποκοιλιακός αποκλεισμός
Μερικός ενδοκοιλιακός αποκλεισμός –
Ηλεκτρική εναλλαγή
Πρώιμες συστολές
Πρώιμες κολπικές συστολές
Πρώιμες συστολές από τον κολποκοιλιακό
κόμβο ή από το κολποκοιλιακό δεμάτιο
Πρώιμες κοιλιακές συστολές
Παροξυσμική ταχυκαρδιά
Κολπική παροξυσμική ταχυκαρδιά
Κοιλιακή παροξυσμική ταχυκαρδιά
Κοιλιακή μαρμαρυγή
Το φαινόμενο της επανεισόδου – Η
«κυκλοτερής μετάδοση του ερεθίσματος»
ως βάση της κοιλιακής μαρμαρυγής.
Κολπική μαρμαρυγή
Ο πτερυγισμός των κόλπων
Καρδιακή ανακοπή

Μέρος VΙ
Η κυκλοφορία του αίματος

Κεφάλαιο 14
Επισκόπηση του κυκλοφορικού συστήματος.
Στοιχεία ιατρικής φυσικής
για την πίεση, τη ροή και
την αντίσταση

Φυσικά χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας
Βασική θεωρία της λειτουργίας του
κυκλοφορικού συστήματος
Σχέσεις μεταξύ πίεσης, ροής και αντίστασης
Η αιματική ροή
Η πίεση του αίματος
Αντίσταση στη ροή του αίματος
Η επίδραση της αρτηριακής πίεσης στην
αγγειακή αντίσταση και την ιστική αιμάτωση

Κεφάλαιο 15
Η διατασιμότητα των αγγείων
και οι λειτουργίες του αρτηριακού και του φλεβικού συστήματος

Διατασιμότητα των αγγείων
Ευενδοτότητα των αγγείων (ή αγγειακή χωρητικότητα)
Καμπύλες όγκου-πίεσης της αρτηριακής
και φλεβικής κυκλοφορίας
Η «όψιμη ευενδοτότητα» των αγγείων
Αρτηριακός σφυγμός
Μετάδοση του σφυγμικού κύματος πίεσης
στις περιφερικές αρτηρίες
Κλινικές μέθοδοι για μέτρηση της
συστολικής και της διαστολικής πίεσης
Οι φλέβες και οι λειτουργίες τους
Φλεβικές πιέσεις–η πίεση στον δεξιό
κόλπο (κεντρική φλεβική πίεση) και η
περιφερική φλεβική πίεση
Λειτουργία των φλεβών ως αιματαποθήκες

Κεφάλαιο 16
Μικροκυκλοφορία και λεμφικό σύστημα:
H ανταλλαγή υγρών στα τριχοειδή, στο μεσοκυττάριο υγρό και η ροή της λέμφου

Η δομή της μικροκυκλοφορίας και του
τριχοειδικού συστήματος
Η ροή του αίματος στα τριχοειδή–αγγειοκινητικότητα
Η «μέση» λειτουργία του τριχοειδικού
συστήματος
Η ανταλλαγή των θρεπτικών ουσιών, του
νερού και άλλων ουσιών μεταξύ του
αίματος και του μεσοκυττάριου υγρού
Διάχυση μέσα από την τριχοειδική μεμβράνη
Ο μεσοκυττάριος χώρος και το μεσοκυττάριο
υγρό
Η διήθηση υγρού κατά μήκος των
τριχοειδών καθορίζεται από την
υδροστατική και την κολλοειδοσμωτική
πίεση, καθώς και από τον συντελεστή της τριχοειδικής διήθησης
Η τριχοειδική υδροστατική πίεση
Η υδροστατική πίεση του μεσοκυττάριου
υγρού
Η κολλοειδοσμωτική πίεση του πλάσματος
Η κολλοειδοσμωτική πίεση
του μεσοκυττάριου υγρού
Ανταλλαγή όγκου υγρού διαμέσου
της τριχοειδικής μεμβράνης
Η ισορροπία Starling και η τριχοειδική
ανταλλαγή
Το λεμφικό σύστημα
Τα λεμφαγγεία του σώματος
Η παραγωγή της λέμφου
Ο ρυθμός της λεμφικής ροής
Ο ρόλος του λεμφικού συστήματος στη
ρύθμιση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης,
του όγκου και της πίεσης του
μεσοκυττάριου υγρού
Η σημασία της αρνητικής πίεσης του
μεσοκυττάριου υγρού ως μέσου
για τη συνοχή των ιστών του σώματος

Κεφάλαιο 17
Τοπική και χυμική ρύθμιση της αιμάτωσης
από τους ιστούς

Τοπική ρύθμιση της αιμάτωσης ανάλογα
με τις ανάγκες των ιστών
Μηχανισμοί ρύθμισης της αιμάτωσης
Άμεση ρύθμιση της τοπικής αιμάτωσης
Μακρoπρόθεσμη ρύθμιση της αιμάτωσης
Χυμική ρύθμιση της κυκλοφορίας
Αγγειοσυσταλτικοί παράγοντες
Επιδράσεις ιόντων και άλλων χημικών παραγόντων στη ρύθμιση του αγγειακού συστήματος

Κεφάλαιο 18
Η νευρογενής ρύθμιση της κυκλοφορίας
και η ταχεία ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης

Νευρογενής ρύθμιση της κυκλοφορίας
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα
Ο ρόλος του νευρικού συστήματος στην
ταχεία ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη
διάρκεια μυϊκής δραστηριότητας και
άλλων τύπων έντασης (stress)
Αντανακλαστικοί μηχανισμοί για διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης
Ανταπόκριση του κεντρικού νευρικού
συστήματος στην ισχαιμία–Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης από το αγγειοκινητικό
κέντρο ως ανταπόκριση στη μειωμένη
αιμάτωση του εγκεφάλου
Ειδικά χαρακτηριστικά της νευρικής ρύθμισης
της αρτηριακής πίεσης
Ο ρόλος των σκελετικών μυών και των
νεύρων τους στην αύξηση της καρδιακής
παροχής και της αρτηριακής πίεσης
Οι αναπνευστικές διακυμάνσεις της
αρτηριακής πίεσης
Οι αγγειοκινητικές διακυμάνσεις της
αρτηριακής πίεσης–Ταλάντωση των αντανακλαστικών ρυθμιστικών
συστημάτων για την αρτηριακή πίεση

Κεφάλαιο 19
Ο κυρίαρχος ρόλος των νεφρών στη μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στην υπέρταση: Ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης

Σύστημα νεφροί–Σωματικά υγρά για
τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
Η χρόνια υπέρταση (υψηλή αρτηριακή
πίεση) οφείλεται σε διαταραχή της
αποβολής των υγρών από τους νεφρούς
Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης: ο ρόλος
του στη ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης και στην υπέρταση
Συνιστώσες του συστήματος ρενίνης-
αγγειοτενσίνης
Τύποι υπέρτασης στους οποίους ενέχεται
η αγγειοτενσίνη: Υπέρταση που
οφείλεται στην έκκριση ρενίνης
από όγκο ή σε έγχυση αγγειοτενσίνης ΙΙ
Άλλοι τύποι υπέρτασης που οφείλονται σε συνδυασμό φόρτισης όγκου και
αγγειοσυστολής
«Πρωτοπαθής (ιδιοπαθής) υπέρταση»
Περίληψη του ολοκληρωμένου πολλαπλού συστήματος ρύθμισης της αρτηριακής
πίεσης

Κεφάλαιο 20
Καρδιακή παροχή, φλεβική επάνοδος και η ρύθμισή τους

Φυσιολογικές τιμές της καρδιακής παροχής
κατά την ηρεμία και τη μυϊκή
δραστηριότητα
Ρύθμιση της καρδιακής παροχής με τη
φλεβική επάνοδο–ρόλος του μηχανισμού
Frank-Starling της καρδιάς
Η ρύθμιση της καρδιακής παροχής αποτελεί το άθροισμα της ρύθμισης της αιμάτωσης
όλων των τοπικών ιστών του σώματος–
Ο ιστικός μεταβολισμός ρυθμίζει το
μεγαλύτερο μέρος της τοπικής αιμάτωσης
Η καρδιά θέτει όρια στην καρδιακή
παροχή που μπορεί να επιτευχθεί
Ποιος είναι ο ρόλος του νευρικού συστήματος
στη ρύθμιση της καρδιακής παροχής;
Παθολογικά υψηλή και παθολογικά χαμηλή καρδιακή παροχή
Η υψηλή καρδιακή παροχή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη μείωση της ολικής
περιφερικής αντίστασης
Χαμηλή καρδιακή παροχή
Μια περισσότερο ποσοτική ανάλυση της ρύθμισης της καρδιακής παροχής
Καμπύλες καρδιακής παροχής που
χρησιμοποιούνται στην ποσοτική ανάλυση
Καμπύλες φλεβικής επανόδου
Ανάλυση της καρδιακής παροχής και της πίεσης
του δεξιού κόλπου με ταυτόχρονη χρήση
των καμπύλων καρδιακής παροχής
και φλεβικής
επανόδου
Μέθοδοι μέτρησης της καρδιακής παροχής
Η σφυγμική καρδιακή παροχή όπως μετράται
με το ηλεκτρομαγνητικό ή το αιματοροόμετρο υπερήχων
μέτρηση της καρδιακής παροχής με τη
μέθοδο του Fick με οξυγόνο
Η μέθοδος αραίωσης χρωστικής

Κεφάλαιο 21
Μυϊκή αιμάτωση και καρδιακή παροχή κατά τη σωματική άσκηση. Στεφανιαία κυκλοφορία και ισχαιμική νόσος της καρδιάς

Αιμάτωση των σκελετικών μυών και η
ρύθμισή της κατά τη σωματική άσκηση
Ρυθμός μυϊκής αιμάτωσης
Ρύθμιση της αιμάτωσης των σκελετικών μυών
Κυκλοφορικές αναπροσαρμογές κατά τη
σωματική άσκηση
Στεφανιαία κυκλοφορία
Φυσιολογική ανατομία της στεφανιαίας
αιμάτωσης
Φυσιολογική στεφανιαία αιμάτωση
Ρύθμιση της στεφανιαίας αιμάτωσης
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
μεταβολισμού του μυοκαρδίου
Ισχαιμική νόσος της καρδιάς
Αιτίες θανάτου μετά από οξεία στεφανιαία
απόφραξη
Στάδια ανάρρωσης από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
καρδιακή λειτουργία μετά την ανάρρωση
από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Πόνος στη στεφανιαία νόσο
Χειρουργική θεραπεία της στεφανιαίας
νόσου

Κεφάλαιο 22
Καρδιακή ανεπάρκεια

Δυναμική της κυκλοφορίας στην καρδιακή ανεπάρκεια
Άμεσες επιδράσεις της μέτριας καρδιακής ανεπάρκειας
χρόνιο στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας–Η κατακράτηση υγρού συμβάλλει στην
αντιρρόπηση της καρδιακής παροχής
Περίληψη των μεταβολών που παρατηρούνται
μετά την οξεία καρδιακή ανεπάρκεια–«Αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια»
Δυναμική της βαριάς καρδιακής
ανεπάρκειας–Μη αντιρροπούμενη
καρδιακή ανεπάρκεια
Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια
Ανεπάρκεια χαμηλής καρδιακής παροχής–Καρδιογενής καταπληξία
Οίδημα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Καρδιακή εφεδρεία
Ποσοτική γραφική μέθοδος για την
ανάλυση της καρδιακής ανεπάρκειας

Κεφάλαιο 23
Καρδιακές βλάβες και καρδιακοί ήχοι.
Δυναμική της βαλβιδικής και της
συγγενούς καρδιακής διαταραχής

Καρδιακοί ήχοι
φυσιολογικοί καρδιακοί ήχοι
Περιοχές της θωρακικής επιφάνειας για την
ακρόαση των φυσιολογικών καρδιακών ήχων
Βαλβιδικές βλάβες
Καρδιακά φυσήματα που οφείλονται σε
βαλβιδικές βλάβες
Παθολογική δυναμική της κυκλοφορίας σε βαλβιδική καρδιακή νόσο
δυναμική της κυκλοφορίας σε αορτική
στένωση και ανεπάρκεια
δυναμική της μιτροειδικής στένωσης και
ανεπάρκειας
δυναμική της κυκλοφορίας κατά τη
διάρκεια της σωματικής άσκησης των
ασθενών με βαλβιδικές βλάβες
Παθολογική δυναμική της κυκλοφορίας σε συγγενείς καρδιοπάθειες
συγγενής ανοικτός αρτηριακός πόρος–
Εκτροπή αριστερά πρoς τα δεξιά
Τετραλογία του Fallot–Δεξιά προς
αριστερά εκτροπή
Εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας
κατά τις καρδιακές επεμβάσεις
Υπερτροφία της καρδιάς σε βαλβιδικές και συγγενείς καρδιοπάθειες

Κεφάλαιο 24
Κυκλοφορική καταπληξία και η φυσιολογία
της θεραπείας της

Φυσιολογικά αίτια καταπληξίας
Κυκλοφορική καταπληξία που προκαλείται
από ελαττωμένη καρδιακή παροχή
Κυκλοφορική καταπληξία χωρίς
ελαττωμένη καρδιακή παροχή
Τι συμβαίνει με την αρτηριακή πίεση
στην κυκλοφορική καταπληξία;
Η αποδιοργάνωση των ιστών αποτελεί
το τελικό στάδιο της κυκλοφορικής
κάταπληξίας, οποιασδήποτε αιτιολογίας
Στάδια της καταπληξίας
Καταπληξία οφειλόμενη σε υπογκαιμία–Αιμορραγική καταπληξία
Σχέση του αιμορραγικού όγκου προς την
καρδιακή παροχή και την αρτηριακή πίεση
Μη εξελικτική και εξελικτική αιμορραγική
καταπληξία
Μη αναστρέψιμη καταπληξία
Ολιγαιμική καταπληξία οφειλόμενη σε
απώλεια πλάσματος
Ολιγαιμική καταπληξία οφειλόμενη σε τραύμα
Νευρογενής καταπληξία–Αυξημένη
ενδαγγειακή χωρητικότητα
Αναφυλακτική καταπληξία
Σηψαιμική σηπτική καταπληξία
Φυσιολογία της θεραπευτικής αγωγής της καταπληξίας
Θεραπεία υποκατάστασης
Θεραπεία της καταπληξίας με
συμπαθομιμητικά φάρμακα–Σε μερικές περιπτώσεις χρήσιμα και σε άλλες όχι